Formulari pre adopció

Els gatets que tenim en acollida s´entreguen amb dos messos d´edat aproximadament.
El cost de l´adopció inclou: Cartilla sanitaria, primera vacuna, Chip ANICOM, (donat d´alta a nom del nou propietari) Test FELV/FIV, (Leucemia e Inmunodeficiencia felina) Desparasitats interna i externament, i amb compromís d´esterilització entre els 6 i els 8 messos d´edat. (Esterilització inclosa en el preu de la adopció)

Cost de la adopció-> 150€